Nasz personel

Urologia

Endokrynologia

Chirurgia

Chirurgia naczyniowa

Gastroenterologia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Laryngologia

Onkologia

Angiologia

Kardiologia

Neurologia

Ortopedia

Choroby zakaźne

Medycyna estetyczna

Dietetyka, psychodietetyka

Psychiatria

Psychologia

Koordynatorka zespołu

Zespół pielęgniarski

Rejestratorki medyczne

Centrum Medyczne T&T Medical