dr n. med. Marta Wasilewska

Marta Wasilewska – ZnanyLekarz.pl

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Wrocławskiej Akademii Medycznej.
Staż podyplomowy realizowałam w Szpitalu Wojskowym z Polikliniką we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Angiologii, Nadciśnienia tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie uzyskałam specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, następnie w dziedzinie angiologii.
Z Kliniką Angiologii jestem związana od 2010 r., aktualnie na stanowisku starszego asystenta. Dodatkowo od 2016 r. pracuję w Katedrze Angiologii jako nauczyciel akademicki.
Wykonuję badania USG Doppler tętnic i żył kończyn, tętnic szyjnych oraz aorty brzusznej i naczyń biodrowych. W ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii odbywałam kursy doskonalące w zakresie przeprowadzania badań ultrasonograficznych układu naczyniowego oraz narządów jamy brzusznej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, autorką i współautorką prac naukowych poświęconych tematyce chorób naczyniowych.